Polecane Kolekcje
 
Regulamin

 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

http://oxygen.pl


Treść niniejszego Regulaminu udostępniona jest przed zawarciem Umowy sprzedaży nieodpłatnie w dowolnej chwili ze strony Sklepu internetowego http://oxygen.pl. 

Sklep internetowy dostępny pod adresem elektronicznym http://oxygen.pl prowadzony jest przez firmę Oxygen.pl Monika Anna Zawisza wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

Adres prowadzenia działalności gospodarczej

Polarna 4, 72-003 Wołczkowo

Adres korespondencyjny:

Polarna 4, 72-003 Wołczkowo

NIP: 851-208-66-41

REGON: 360404787

Dane kontaktowe:

Adres poczty elektronicznej: sklep@oxygen.pl

Numer telefonu: +48 789 255 999

Definicje pojęć użytych w Regulaminie:

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

Konsument – zgodnie z art.221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeksu Cywilnego osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Produkt/Towar – rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Konsumentem a Sprzedawcą.

Protokół szkody - dokument stwierdzający i opisujący uszkodzenie i opakowanie przesyłki w trakcie transportu, dostępny u każdego przewoźnika, wymagany do złożenia reklamacji u przewoźnika

Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.

Sklep internetowy – Sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem elektronicznym : http://oxygen.pl

Sprzedawca – Oxygen.pl Monika Anna Zawisza prowadzący działalność gospodarczą pod adresem: Polarna 4 72-003 Wołczkowo, działający na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki,
NIP 851-208-66-41 REGON 360404787 adres poczty elektronicznej: sklep@oxygen.pl numeru telefonu + 48 789 255 999
Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego między Konsumentem a Sprzedawcą.

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827).

§ I

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez firmę Oxygen.pl Monika Anna Zawisza za pośrednictwem Sklepu internetowego dostępnego pod adresem elektronicznym http://oxygen.pl

2. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o prawach konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy ustawy.

§ II

Warunki zawierania umowy sprzedaży

1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Towarach podane na stronach Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

2. Konsument może składać zamówienia na Produkty dostępne w asortymencie Sklepu internetowego http://oxygen.pl przez siedem dni w tygodniu, dwadzieścia cztery godziny w ciągu doby.

3. Konsument ma możliwość złożenia zamówienia za pomocą następujących metod:

poczta e-mail, formularz zamówienia, telefon

4. W celu realizacji zamówienia prosimy o podanie następujących danych:

imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail oraz numer telefonu

5. Cena towaru uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego wyrażona jest w złotych polskich i zawiera podatki.

6. O łącznej cenie wraz z podatkami za Towar jak również o kosztach dostawy oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Konsument jest informowany podczas składania zamówienia a także w chwili wyrażenia przez Konsumenta woli związania się Umową sprzedaży.

7. Po złożeniu przez Konsumenta zamówienia, Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie. Potwierdzenie otrzymania zamówienia wraz z podaniem wszystkich istotnych składników zamówienia następuje poprzez przesłanie Konsumentowi wiadomości e-mail. Z chwilą otrzymania przez Konsumenta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa sprzedaży pomiędzy Konsumentem a Sprzedawcą.

§ III

Sposoby płatności za Towar

1. Konsument może wybrać następujące formy płatności za Towar:

płatności online  BlueMedia, płatność przelewem, pobranie kurierskie, płatność kartą

Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność:
Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

2. Zapłaty przelewem należy dokonać na podany rachunek bankowy:

66 1140 2004 0000 3402 5056 4238

 

§ IV

Terminy płatności za Towar

1. W przypadku wyboru płatności „przelew bankowy”, Konsument jest zobowiązany dokonać płatności w terminie 3 dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży.

2. W przypadku „płatności za pobraniem”, płatność następuje w momencie doręczenia przesyłki i opłaceniu wymaganej kwoty do rąk kuriera.

§ V

Sposoby dostawy

1. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się poprzez przekazanie Towaru za pośrednictwem jednego z dostępnych przewoźników:

Kurier DPD, InPost, Poczta Polska [dotyczy pobrań]

2. Wybór sposobu dostawy jest dokonywany przez Konsumenta w trakcie składania zamówienia.

3. Dostawa Towaru odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

§ VI

Termin dostawy

1. Każdy towar w przypadku płatności przelewem lub płatności online jest wysyłany zaraz po zaksięgowaniu pieniędzy na firmowym koncie bankowym firmy Oxygen.pl podanym w pkt 2 § III w ciągu 1-2 dni. Przesyłki płatne przy odbiorze(pobranie) realizowane są w ciągu 1-2 dni roboczych.

2. Kurier DPD /Paczkomaty Inpost- dostawa Towaru odbywa się w ciągu 1-2 dni od dnia wydania ich przewoźnikowi
3. Poczta Polska- dostawa Towaru odbywa się w ciągu do 2-3 dni od dnia wydania ich przewoźnikowi
4. W przypadku chwilowego braku jakieś pozycji w sklepie wysyłana jest informacja o planowanym czasie realizacji zamówienia mailowo.
5. Przy płatności przelewem internetowym, czas otrzymania paczki wydłuża się o czas realizacji     przelewu.

6.W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.                                                                § VII

Koszty dostawy

1. Dostawa Towaru do Konsumenta jest odpłatna.

2. Sprzedawca może w ramach promocji udostępnić bezpłatną dostawę lub obniżyć jej wysokość.

3. Stosowna informacja dostępna jest na stronie Sklepu internetowego na karcie danego produktu jak i w trakcie składania zamówienia.

4. GRATISOWA PRZESYŁKA- zamówienia na kwotę powyżej 150 zł, które zostaną opłacone z góry są wysyłane kurierem DPD na koszt firmy Oxygen.pl

5. Rodzaje dostępnej przesyłki:

Kurier DPD Przelew/Płatność online - 11 zł

Kurier DPD Płatność za pobraniem - 22 zł

Kurier DPD Przelew/Płatność (zamówienie powyżej 150 zł) -  Przesyłka GRATISOWA

Poczta Polska Płatność za pobraniem - 19 zł

Paczkomaty InPost   - 11 zł


§ VIII

Reklamacja

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Konsumenta z tytułu prawa do rękojmi za wadę fizyczną i prawną określony jest ustawą z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny.

2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Konsumentowi Towar bez wad.

3. W celu złożenia reklamacji, należy postępować zgodnie z poniższymi krokami:

4. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem:

sklep@oxygen.pl , lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.


5. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej informacje:
imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, zdjęcie przedmiotu reklamacji, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację, protokół uszkodzenia od kuriera DPD- jeżeli reklamacja dotyczy uszkodzenia w trakcie transportu.

6. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

7. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

8. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail.

9. Sprzedający informuje, iż jeżeli kurier dostarcza przesyłkę, która jest uszkodzona to należy spisać "protokół szkody".


10. Kupujący musi być świadomy, iż przyjęcie przesyłki i pokwitowanie podpisem na dokumencie dostawy oznacza przyjęcie towaru bez zastrzeżeń. Szkoda musi zostać stwierdzona protokolarnie.
Dlatego protokół szkody musi być spisany w dniu dostarczenia przesyłki w obecności kuriera. Jeśli taka czynność nie była możliwa w czasie dostawy, prosimy o kontakt z naszym Działem Obsługi w celu złożenia zlecenia na spisanie takiego protokołu.

Contact Center DPD jest do Państwa dyspozycji pod poniższymi numerami telefonów

22 577 55 55 lub 801 400 373 


11. „Protokół szkody" posiada każdy kurier i jest on podstawą do dalszego dochodzenia swoich praw.
W protokole szkody należy dokładnie spisać, jaki towar został doręczony.

12. O fakcie wypełnienia takiego dokumentu należy firmę Oxygen.pl niezwłocznie poinformować mailowo: sklep@oxygen.pl
W protokole szkody dokładnie opisujemy wszystko, w co przedmiot został zapakowany ( dodatkowy, karton, przekładki tekturowe, opakowanie firmowe, folia bąbelkowa, stretch, uwaga szkło…)

13. Firma Oxygen.pl składa reklamację w imieniu Kupującego do przewoźnika

Odesłanie produktu

1. Kupujący składając reklamacje przesyła zdjęcia na mail : sklep@oxygen.pl [ w większości przypadków to wystarczy do rozpatrzenia reklamacji], w razie potrzeby Sprzedający poprosi mailowo o odesłanie produktu na adres siedziby firmy.
2. W przypadku jeżeli zostanie ustalony z kupującym zwrot towaru, to należy kompletny przedmiot wraz z gratisami i kopią faktury [jeżeli była takowa wystawiona] odesłać na adres siedziby firmy w ciągu 5 dni od dnia zgłoszenia wady.

3. W przesyłce powinien znajdować się także opis usterki oraz dane Kupującego [najlepiej odesłać listem poleconym, żeby przesyłka nie zaginęła w transporcie].

4. Reklamacji podlegają wyłącznie wady ukryte powstałe z winy producenta

5. Reklamacją nie podlegają- przedmioty sprawne

Wysyłka reklamowanego towaru*
*[tylko w przypadku gdyż zostanie podjęta taka decyzja sprzedającego]

1. Reklamowany produkt należy wysłać na adres:
OXYGEN.PL .Ul Wszystkich Świętych 39/4 , 71-457 Szczecin

2. Jeżeli przesyłka zostanie odesłana na koszt firmy Oxygen.pl [za pobraniem], bez wcześniejszych ustaleń z firmą co do takiej formy zwrotu, taka przesyłka powróci do nadawcy, kosztem obarczony jest wówczas Kupujący.

§ IX

Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od chwili odebrania przesyłki odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 11 niniejszego regulaminu.

2. Do zachowania terminu, o którym mowa w pkt.1 wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć w następujący sposób:

a) w formie elektronicznej na adres e-mail Sprzedawcy: sklep@oxygen.pl

b) drogą korespondencyjną na adres Sprzedawcy: OXYGEN.PL Monika Anna Zawisza ul. Polarna 4 72-003 Wołczkowo

4. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy przy pomocy formularza. Wzór formularza dostępny jest na stronie Sklepu internetowego http://oxygen.pl Skorzystanie z powyższego formularza stanowi ułatwienie dla Konsumenta jednak nie jest obowiązkowe.

5. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą.

6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie internetowym http://oxygen.pl

7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego,  do banku znajdującego się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

8. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

9. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy, lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.

11. Do zachowania terminu, o którym mowa w pkt. 12 wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem na adres Sprzedawcy: OXYGEN.PL Monika Anna Zawisza ul. Wszystkich Świętych 39/4 71-457 Szczecin. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru lub niedostarczenia całości przesyłki tj. towaru wraz z załączonymi dodatkami i gratisami .

13. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:

-zamówienia indywidualnego, w wypadku naszej firmy Oxygen.pl są to etui, których nadruk jest nanoszony po uprzednim wskazaniu przez klienta numeru wzoru dostępnego w aukcji,
czy też nadruku z dostarczonych przez kupującego zdjęć. Mówi o tym Art. 38 ustawy o prawach konsumenta podpunkt 3.

§ X

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

1. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

2. Konsument może skorzystać z następujących pozasądowych instytucji zajmujących się rozpatrywaniem reklamacji i dochodzeniem roszczeń:

a) zwrócić się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozwiązanie sporu pomiędzy Konsumentem a Sprzedawcą. Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej oraz ich zamiejscowe oddziały prowadzą mediacje mające na celu rozstrzygnięcie sporu między Sprzedawcą a Konsumentem. Mediacje są prowadzone na wniosek Konsumenta lub z urzędu po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej. Informacje dotyczące procedury mediacyjnej znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej,

b) złożyć wniosek o rozpoznanie sprawy przed stałym polubownym sądem konsumenckim, działającym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów znajduje się wykaz stałych polubownych sądów konsumenckich – informacja dostępna na stronie: https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

c) skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej u miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów,

d) skorzystać z pomocy prawnej świadczonej przez organizacje pozarządowe takiej jak Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich. Porady udzielane są pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 0 800 007 707 lub drogą elektroniczną: porady@dlakonsumentow.pl

3. Konsument może również złożyć skargę za pośrednictwem platformy ODR (online dispute resolution) dostępnej pod adresem elektronicznym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Europejska platforma ODR stanowi jeden wspólny punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, umożliwiający pozasądowe rozstrzyganie sporów dotyczących zobowiązań umownych, wynikających z zawartej internetowej umowy sprzedaży i / lub zawartej internetowej umowy o świadczenie usług.

§ XI

Dane osobowe

1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Konsumenta tylko i wyłącznie w celu nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego łączącego Sprzedawcę z Konsumentem.

2. Dane osobowe Konsumenta są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. "O ochronie danych osobowych" (DZ.U. NR 133 POZ. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

§ XII

Postanowienia końcowe

1. Umowy sprzedaży zawierane są w języku polskim, zgodnie z obowiązującym prawem.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności: ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 131, poz. 883 z późn. zm.) oraz inne właściwe przepisy.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu z ważnych powodów, w szczególności:

a) zmiany w zakresie obowiązujących przepisów prawa,

b) zmiany sposobu i terminów zapłaty,

c) zmiany sposobu dostawy, form płatności,  kosztów dostawy oraz zmiany numeru rachunku bankowego

4. Sprzedawca poinformuje Konsumenta o zmianach w Regulaminie, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian poprzez zamieszczenie na stronie Sklepu internetowego stosownej informacji o zmianie Regulaminu, a także przesłania na adres poczty elektronicznej e-mail Konsumenta, który zawarł umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną dotyczącej prowadzenia Konta, stosownej informacji na temat zmiany Regulaminu.

5. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw Konsumentów korzystających ze Sklepu przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone lub zrealizowane zamówienia. Zamówienia przyjęte do realizacji obowiązuje Regulamin aktualny w chwili złożenia zamówienia.

6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01 08 2017 r.

Niniejszy Regulamin nie może być kopiowany, rozpowszechniany i używany do celów innych niż te związane z umową sprzedaży, ewentualnie dla celów postępowania sądowego.

 

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się

Infolinia:

Telefon: 789 255 999

Email: sklep@oxygen.pl

więcej więcej
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl